Åpningstider

Vi er åpen fra kl. 07:15 – 16:30.

Barnehagen er stengt i forbindelse med jul og påske som Kaland skole.
Barnehagen er stengt 4 hele uker om sommeren, uke 27 – uke 30.
Barnehagen har 5 planleggingsdager i løpet av barnehageåret, disse dagene har barna fri.

Barna må ha 4 uker ferie i løpet av barnehageåret.
3 uker ferie må taes ut sammenhengende i perioden medio juni til medio august.( uke 25 -uke 32)
Den 4. uken taes ut i sammenheng i en valgt uke i løpet av barnehageåret.

Det betales for 11 måneder i året.

 

FERIE OG FRIDAGER I KALAND BARNEHAGE

BARNEHAGEÅRET 2019-20:

FERIE/ FRIDAGER                                   FRA OG MED- TIL OG MED

PLANLEGGINGSDAG                                                        9. september 2019
PLANLEGGINGSDAG                                                         8. november 2019
JULEFERIE                                                             23. desember 2019 – 1. januar 2020
PLANLEGGINGSDAG                                                         31. januar 2020
PÅSKEFERIE                                                                       6. – 13. April 2020
OFFENTLIG HØYTIDSDAG                                                   01. mai 2020
GRUNNLOVSDAG                                                                  17. mai 2020
KR.HIMMELFARTSDAG                                                         21. mai 2020
PLANLEGGINGSDAG                                                            22. mai 2020
2.PINSEDAG                                                                          1. juni 2020
SOMMERSTENGT                                                          29. juni – 24. juli 2020