Grupper

Da vi kun har en avdeling i Kaland barnehage har vi valgt å dele barna inn etter alder og/eller modenhet i grupper.

De forskjellige gruppene har hver sin turdag i uken og vi deler oss ofte opp i disse gruppene når vi er i hallen eller har andre aktiviteter.

Konglegruppen: er de eldste barna i barnehagen. 5 åringene. Noen ganger slår vi sammen førskolebarna og de som er ett år yngre (4-åringene) siden vi noen år bare har noen få førskolebarn. Andre ganger består førskolegruppen kun av førskolebarn. I år har de selv valgt navnet konglegruppen.

Revegruppen: består av 3 åringene i barnehagen. Og noen ganger 4 åringene (Kommer an på hvor mange førskolebarn det er det året).

Musegruppen: er de nest yngste barna i barnehagen, 2 åringene, og noen 3 åringer.

Pinnsvingruppen: er de yngste barna.