Mat

Kaland Barnehage følger Helsedirektoratet sine nasjonal faglige retningslinjer for mat og måltider i barnehagen: Nasjonale retningslinjer mat og måltid

Mandag: Barna trenger ikke matboks. Vi smører frokost og har varmt måltid til lunsj.

Tirsdag-torsdag: Barna har med egne matbokser med mat.

Fredag: Barna trenger ikke matboks. Vi smører frokost og lunsj i barnehagen.

 

Vi har frokost fra 08.30-09.00 (om barna kommer tidligere får de spise mat før 08.30 om de er sulten).

Vi har lunsj mellom 11-12.

Frukt kl 14.00. (Barna får også tilbud om matboksen med frukt / eventuelt smører vi mat om barna er sulten).