Om oss

Kaland barnehage ble startet som en førskole av foreldre ved Kaland skole. I takt med endret behov i bygden har åpningstidene endret seg fra noen få timer om dagen til ordinær fulltid.
I 2002 flyttet vi fra Kaland gamle skole til nye lokaler i KIL-hallen. Dette er lokaler som er godt tjenlige for barnehagedrift, med vannbåren varme i gulvet, gode lys- og luftforhold. Sommeren 2019 ble lokalene pusset opp.

Barnehagen disponerer 1/3 av KIL-hallen, ca 400 kvadratmeter. Dette gir oss meget god tumleplass og muligheter for fysiske aktiviteter og lek.

Vi er åpen fra kl. 07:15 – 16:30

Vi tilbyr plasser for barn i alderen 1-6 år.

  • Foreldrebetaling  (41,25 timer per uke) kr 3230,- pr. måned.

For barnehageåret 2021 blir samlet maksimal foreldrebetaling 35 530kroner.

I tillegg kommer tur og mat penger. 


Menneskene

Anne Britt H Jacobsen

Styrer

Utdannet barnehagelærer og har jobbet som styrer i Kaland barnehage siden 1994.

May Lillian

Pedagogisk medarbeider

Jobber som pedagogisk medarbeider i 50% stilling og og har jobbet i Kaland barnehage siden 2016.

Solveig

barnehagelærer 80%

Silje

ped.leder 100%

Charlotte

assistent 60%