Om oss

Kaland barnehage ble startet som en førskole av foreldre ved Kaland skole. I takt med endret behov i bygden har åpningstidene endret seg fra noen få timer om dagen til ordinær fulltid.
I 2002 flyttet vi fra Kaland gamle skole til nye lokaler i KIL-hallen. Dette er lokaler som er godt tjenlige for barnehagedrift, med vannbåren varme i gulvet, gode lys- og luftforhold. Sommeren 2019 ble lokalene pusset opp.

Barnehagen disponerer 1/3 av KIL-hallen, ca 400 kvadratmeter. Dette gir oss meget god tumleplass og muligheter for fysiske aktiviteter og lek.

Vi er åpen fra kl. 07:15 – 16:30

Vi tilbyr plasser for barn i alderen 1-6 år.

  • Hel plass  (41,25 timer per uke) til kr 2990,- pr. måned fra og med januar 2019.
    Fra og med august 2019 kr 3040,-.
  • Halv plass (20,6 timer per uke) til kr 1684,- pr. måned.

For barnehageåret 2018/2019 blir samlet maksimal foreldrebetaling 32 490 kroner.

I tillegg kommer tur og mat penger. 


Menneskene

Anne Britt H Jacobsen

Styrer

Utdannet barnehagelærer og har jobbet som styrer i Kaland barnehage siden 1994.

Linn

Pedagogisk leder

Utdannet barnehagelærer, med etterutdanning i språk. Jobber som pedagogisk leder i 100% stilling og har jobbet i barnehage fra 2007.

Mette

Pedagogisk medarbeider

Jobber som pedagogisk medarbeider i 100% stilling og har jobbet i Kaland barnehage siden 2005.

May Lillian

Pedagogisk medarbeider

Jobber som pedagogisk medarbeider i 50% stilling og og har jobbet i Kaland barnehage siden 2016.

Mai-Britt

pedagogisk medarbeider

Jobber som pedagogisk medarbeider i 100% stilling og og har jobbet i Kaland barnehage siden 2019.