Barnehagens formål og verdigrunnlag

  • Kaland barnehage drives i samsvar med ”Lov om barnehager” og de til enhver tid gjeldende forskrifter, retningslinjer og årsplan.
  • Kaland barnehage har kristen formålsparagraf som utøves i samarbeid og nær forståelse med barnas hjem.
  • Kaland barnehage har som formål å drive barnehage, med vekt på å tilby plasser tilpasset behovet i nærmiljøet.
  • Det legges spesielt vekt på å skape et trivelig miljø hvor barna kan føle seg trygge og lære ansvarsfølelse og toleranse, samt omsorg for hverandre. Barnehagen skal gi et godt miljø med vekt på samvær med andre barn og voksne.