Fagområder

Fagområdene gjenspeiler områder som har interesse og egenverdi for barn i barnehagealder, og skal bidra til å fremme trivsel, allsidig utvikling og helse. Barnehagen skal se fagområdene i sammenheng, og alle fagområdene skal være en gjennomgående del av barnehagens innhold

Fagområdene i rammeplan er:

Kommunikasjon,språk og tekst.

Kropp,bevegelse, mat og helse.

Kunst,kultur og kreativitet.

Natur,miljø og teknologi.

Antall, rom og form.

Etikk, religion og filosofi.

Nærmiljø og samfunn.