Sykdom

Syke barn skal holdes hjemme til de er symptomfrie.

Det er mye smitte i barnehager og det er viktig at dere ikke sender barn med feber, diare eller andre smittsomme sykdommer i barnehagen.

Har barnet kastet opp om natten, skal barnet ikke i barnehagen dagen etter.
Ta ansvar for at ikke andre barn og voksne blir unødig smittet.
Vi erfarer noen ganger at foreldre ikke ønsker å belaste sin arbeidsgiver ved å være hjemme med syke barn, men ved å sende et sykt barn i barnehagen for raskt er dere med på at også andre foreldre må være hjemme med sykt barn.
Dette er et felles ansvar for dere foreldre!

Barn som kommer til barnehagen må alltid være friskt nok til å være ute.
Vi har utetid hver dag.

Gi beskjed før kl. 9.00 dersom barnet er sykt.

Dersom barnet blir sykt i barnehagen ringer vi til foreldrene slik at de kan hente barnet.

Spesielle smittsomme tilfeller:
Oppkast/diaré: Vi har karantenetid på 48 timer etter siste oppkast/diare tilfelle.
Øyekatarr: Barnet skal ha påbegynt behandling dersom det skal være i barnehagen.
Barnets allmenntilstand skal vurderes grundig ved alle sykdomstilfeller. Allmenntilstand handler om mer enn feber og kan endres også etter at barnet er kommet i barnehagen.
Muligheten til hvile og ro er begrenset i en barnehagehverdag.

Vi ønsker å holde fokus på god hygiene og smittevernrutiner.
Husk derfor å vaske egne og barnets hender når du kommer til og når du går fra barnehagen.
Et godt smitteverntips er også å ta på barnet rene klær når dere kommer fra barnehagen slik at ikke smitten følger med inn hjemmet.