Tilvenning

Å begynne i barnehagen er et veiskille i barnets oppvekst.                                              Overgangen kan være utfordrende for noen barn. Barnehagen skal tilpasse sine rutiner og organisere hverdagen så langt det lar seg gjøre til det beste for barnet.

Barnet får en primærkontakt ved oppstart. Primærkontakten og de foresatte til barnet samarbeider for å gjøre tilvenningsperioden på en best mulig måte for barnet som begynner i barnehagen.

I forkant av oppstart i barnehagen får nye barn og foreldre besøke barnehagen. Vi anbefaler også nye foreldre å ta i bruk uteområdet til barnehagen dersom de har anledning slik at barnet får en ekstra trygghet til området når det begynner i barnehagen.
Samtidig må personalet ta hensyn til at tilvenning/ oppstartsperioden skal fungere best mulig for alle barn , både nye og «gamle»
Vi anbefaler korte dager i innkjøringsperioden, som gradvis økes etter barnets trygghet og komfort.